МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байна
2023.11.17
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байна

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд заасны дагуу Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байна.

Тус хөтөлбөрийн хүрээнд 2023 оны эхний хагас жилд нийт 43 байгууллагад 1,1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгож, 190 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байнгын ажлын байртай болсон юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ