МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.09.20
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Сүхбаатарын талбайд "D-Parlament"-ийг иргэдэд таниулан сурталчилж байна

ШИНЭ МЭДЭЭ