МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.09.20
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Х.Болорчулуун: Ноолуурын боловсруулалт, худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалтыг ЗГ-аар хэлэлцүүлнэ

ШИНЭ МЭДЭЭ