МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Монгол улсын кибер аюулгүй байдалд анхаарах талаар санал солилцов
2022.09.21
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Монгол улсын кибер аюулгүй байдалд анхаарах талаар санал солилцов

“Мета” (Facebook) компанийн Төв Ази, Монгол, Хятадыг хариуцсан олон нийтийн бодлогын газрын захирал ноён Жорж Чентэй уулзлаа.

Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны даргын зүгээс дэлхийн хамгийн их хүн ам ашигладаг фейсбүүк цахим сүлжээг үүсгэн хариуцан ажилладаг Мета компанийн удирдах албан тушаалтан манай улсад ирсэнтэй холбогдуулан уулзаж, Монгол улсад мэдээллийн технологийн салбарыг хөгжүүлэх, цахим зөв зохистой хэрэглээг зохицуулах, кибер аюулгүй байдалд анхаарах, Монгол улсыг бүхий л талаар хэрхэн дэмжих гэх мэт олон төрлийн асуудлаар санал солилцлоо.

  • Монгол Улсын Их Хурал болон Засгийн газрын дэргэд Мета верс хариуцсан зөвлөл байгуулах
  • Монгол Улсад AR болон VR технологийг хөгжүүлэх компани байгуулж байгаа. Үүгээр дамжуулан Монголчуудад метаверс дээр хэрхэн ажиллах, код бичих гэх мэт технологийн мэдлэг, чадвар олгох сургалтуудыг залуучуудад үнэ төлбөргүй сургаж мэдээлэл, технологийн инженерүүдийг дэлхийтэй өрсөлдөхүйц болгон бэлдэх
  • Гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих
  • Фейсбүүк дээр тулгуурлан гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжин тэдний инновац шингэсэн бүтээлүүдийг дэлхийд таниулан Монгол улсын экспортыг нэмэх
  • Фейсбүүк болон метаверсийг ашиглан Монгол улсыг дэлхийд таниулан сурталчилж Монгол Улсын аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлэх.

ШИНЭ МЭДЭЭ