МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.09.29
Уул уурхай, Ашигт малтмал

Ж.Ганбаатар: Хайгуулын ажил ашиглалтаасаа 10 жилийн өмнө явах ёстой, зогсоосон хайгуулаа эхлүүлцгээ

ШИНЭ МЭДЭЭ