МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.04
Эдийн засаг, Худалдаа

Халамжид зарцуулж буй мөнгөний тодорхой хэсгийг хөдөлмөр эрхлэхэд зориулна

ШИНЭ МЭДЭЭ