МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.10
Орон нутгийн хөгжил

"Төв нутгийн алтан намар" үзэсгэлэнд 322 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн худалдаалж байна

ШИНЭ МЭДЭЭ