НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2022.10.24
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Дугуйн зогсоолыг хангалттай шийдэж өгвөл хүн бүр дугуй унадаг болно

ШИНЭ МЭДЭЭ