НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Хот байгуулалттай холбоотой төслүүдийн ажлын явцтай танилцлаа
2023.09.07
Барилга, Хот байгуулалт

Хот байгуулалттай холбоотой төслүүдийн ажлын явцтай танилцлаа

Нийслэлийн ИТХ-аас нийслэлд хэрэгжиж буй хот байгуулалттай холбоотой төслийн үйл явцтай танилцан, санал дүгнэлт боловсруулах Ажлын хэсгийг өнгөрсөн зургаадугаар сард байгуулсан.

Уг ажлын хэсэг нь:

  • Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах
  • Орлогод нийцсэн орон сууц
  • Ашиглалтын шаардлага хангаагүй барилгыг дахин барилгажуулах төслүүд тэдгээрийн байршил, хэрэгжилтийн явц
  • Сэлбэ дэд төв болон Баянхошуу дэд төвийн үйл ажиллагаа
  • Улаанбаатар хотын суурьшлыг тэлэх, одоо байгаа дэд бүтцийн эдийн засгийн үр өгөөж, цаашид хэрхэн шийдвэрлэх зэрэг асуудлаар холбогдох байгууллагаас гаргасан танилцуулга, мэдээллийг нэгтгэн санал дүгнэлт боловсруулах юм.

Өнөөдөр Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн нэгж, Нийслэлийн орон сууцны бодлогын газар болон Хот байгуулалт хөгжлийн газарт дээрх асуудлын хүрээнд ажиллалаа. Ажлын хэсгээс тулгамдаж буй асуудалтай холбогдуулан санал дүгнэлт боловсруулж Нийслэлийн ИТХ-д танилцуулах юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ