МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.28
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

"Ярилцах цаг" нэвтрүүлгээр УИХ-ын гишүүн Х.Болорчулуун оролцлоо

ШИНЭ МЭДЭЭ