МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.10
Улстөр

"Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг

"Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг -Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрыг татан буулгахаар бэлтгэж буй...

Хүнд суртал авлигын эрсдэлийг бууруулна гэж тооцсон энэхүү шийдвэрийн цаана

"Хяналт сарних уу, сайжрах уу?"

ШИНЭ МЭДЭЭ