МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.14
Эдийн засаг, Худалдаа

Б.Баттөмөр: Монголын хөгжлийн загвар бодлого, зохицуулалт муу байна

ЗОЧНЫ ЦАГ: ТӨСӨВ, МӨНГӨНИЙ БОДЛОГО МАШ САЙН УЯЛДААТАЙ БАЙХ ЁСТОЙ, БАЯЛАГ ДЭЭР СУУРИЛСАН ХӨГЖЛИЙН ЗАГВАР БОЛОВСРУУЛАХ НЬ ЗӨВ, ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСӨЛД МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ АШИГ ХАНГАГДААГҮЙ... ЗЭРЭГ СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД

Зочны цагт УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр оролцож байна

ШИНЭ МЭДЭЭ