МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.12.06
Барилга, Хот байгуулалт

Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ажлыг улсын комисс хэсэгчлэн ашиглалтад авчээ

ШИНЭ МЭДЭЭ