МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Дорноговь аймагт "Шинэ хөдөө " төсөл хэрэгжинэ
2023.01.09
Орон нутгийн хөгжил

Дорноговь аймагт "Шинэ хөдөө " төсөл хэрэгжинэ

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар ажлын байрыг бий болгох, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн иргэдийг эрүүл хүнсээр хангах зорилгоор 2023 онд улсын төсвийн 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Шинэ хөдөө” төсөл хэрэгжинэ.

УИХ-ын гишүүн Б.Дэлгэрсайхан, Т.Энхтүвшин нарын Орон нутаг дахь бие төлөөлөгчид “Шинэ хөдөө” төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд хөдөө аж ахуй (газар тариалан, гахай, шувууны аж ахуй) эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа, одоогийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудал болон цаашид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийн талаар судлан ажиллаж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ