МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2023.01.18
Хууль, эрх зүй

Уул уурхайн биржийн тухай хуулийг баталлаа

УИХ-ын нэр бүхий гишүүдийн хамт “Төсвийн шинэчлэлийн 4 бодлого”-ыг дэвшүүлж, Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль зэрэг 14 хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар өргөн барилаа.

Уг хууль батлагдвал Төсвийн шинэчлэлийн хүрээнд татвар төлөгчдийн мөнгийг ил тод, хүн ам, бүсчилсэн хөгжилтэй уялдуулж, жигд хуваарилдаг болох юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ