МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2023.02.10
Орон нутгийн хөгжил

Дундговь Луус суманд "Шинэ хөдөө" төслөөс трактор нийлүүлэв

"Шинэ хөдөө" төслийн санхүүжилтээр 50 морины хүчин чадал бүхий тракторыг хүлээлгэн өглөө.  Луус сум нь 430 гаруй малчин өрхтэй. Ногоон тэжээл, төмс хүнсний ногоо тариалдаг олон өрх хоршоод бий болжээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ