МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төслийн талаарх хэлэлцүүлэг боллоо
2023.02.28
Орон нутгийн хөгжил

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төслийн талаарх хэлэлцүүлэг боллоо

УИХ-ын гишүүн Н.Энхболд Төв аймгийн Зуунмод хотдоо Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төслийн талаарх төрийн албан хаагчидтай хийсэн хэлэлцүүлэгт оролцлоо.

Төрийн албан хаагчид хууль дээдлэн ажиллах, шударга байх, төрийн үйлчилгээг ил тод нээлттэй хүргэх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх зэрэг асуудлуудыг хуулийн төсөлд хэрхэн тусгаж зохицуулж байгаа талаар ярилцаж, санал бодлыг нь сонслоо.

ШИНЭ МЭДЭЭ