ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС АНГИД БАЙХ ЭРХ - ЦАХИМ СУРГАЛТ
2024.01.26
Хүний эрх

ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС АНГИД БАЙХ ЭРХ - ЦАХИМ СУРГАЛТ

Хүний эрхийн тухай 20 гаруй хэлээр үнэ төлбөргүй суралцах боломжтой цахим талбар болох Эмнести Академид шинэ хичээл нэмэгдлээ. Та www.academy.amnesty.org сайтаар нэвтэрч, Монгол хэлийг сонгож үзээрэй.

ШИНЭ МЭДЭЭ

ТА АРАЙ? 2024.02.16