ФОТО: Дүрвэгч, цагаач ажилтан, орогнол эрэгч гэж хэн бэ?
2024.06.20
Хүний эрх

ФОТО: Дүрвэгч, цагаач ажилтан, орогнол эрэгч гэж хэн бэ?

"Хэн боловч мөрдөлт, мөшгилтөөс зугтаж өөр улс оронд орогнох боломжийг эрэлхийлэх, тийнхүү орогнох эрхтэй.” Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал 14 дүгээр зүйл

ШИНЭ МЭДЭЭ