2024.03.11
Хууль, эрх зүй

Нийгмийн хамгааллын тогтолцоо гэж юу вэ?

"Нийгмийн хамгааллын тогтолцоо гэж юу вэ?"
МЭИ-ийн "Бидний эрх, Бидний дэлхий, Бидний ирээдүй" XXII Ерөнхий чуулганы хэсгээс

ШИНЭ МЭДЭЭ

ТА АРАЙ? 2024.02.16