2024.04.05
Хүний эрх

ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЯВЦАД ХҮНИЙ ЭРХ ЗӨРЧИГДӨХ ЁСГҮЙ

Дахин төлөвлөлтийн явцад иргэдийг боломж, оролцоо, мэдээллээр хангах хэрэгтэй байна.
ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЯВЦАД ХҮНИЙ ЭРХ ЗӨРЧИГДӨХ ЁСГҮЙ

ШИНЭ МЭДЭЭ

ТА АРАЙ? 2024.02.16