ФОТО: Жагсаалын, цуглааны үеэр цагдаа ямар үүрэг гүйцэтгэх ёстой вэ?
2024.05.13
Хүний эрх

ФОТО: Жагсаалын, цуглааны үеэр цагдаа ямар үүрэг гүйцэтгэх ёстой вэ?

Жагсаал, цуглааны үед хэрэглэгдэж болзошгүй тусгай хэрэгслийг ямар хуулиар зохицуулдаг вэ? Цагдаа эрх мэдлээ урвуулан ашигласан тохиолдолд яах вэ?

Та Эмнести Интернэшнлийн “ЦАГДАА БА ХҮНИЙ ЭРХ” цахим сургалтад хамрагдаж дээрх асуултуудад хариулт авахаас гадна бодит жишээтэй танилцаарай. 

ШИНЭ МЭДЭЭ

ТА АРАЙ? 2024.02.16