Эрүүдэн шүүхийг хориглох олон улсын гэрээ, зөвлөмжүүдийн хэрэгжилт Монгол Улсад - Монгол улсад авах арга хэмжээ
2024.05.20
Хүний эрх

Эрүүдэн шүүхийг хориглох олон улсын гэрээ, зөвлөмжүүдийн хэрэгжилт Монгол Улсад - Монгол улсад авах арга хэмжээ

  • Эрүү шүүлтийн хохирогч, гэрч, эрүүдэн шүүсэн гэх хэргийг мөрдөн шалгаж буй этгээд болон тэдгээрийн гэр бүлийг мөрдөх байцаалттай холбоотойгоор ямар нэгэн хэлбэрээр заналхийлэх, айлган сүрдүүлэх, хүчирхийлэхээс хамгаалах
  • Төрийн нууц гэдгээр эрүүдэн шүүх үйлдлийг хаацайлах боломж олгохгүй байх
  • Эрүүдэн шүүхийн хохирогчид үзлэг хийх эмч мэргэжлийн өндөр ёс суртахууныг сахих, эрүүдэн шүүсэн гэмт хэргийг илрүүлэхэд оролцох
  • Эрүү шүүлтийг зөвхөн хорих ангид гардаг гэдэг ойлголт хандлагаас салгаж, бусад салбарт гарч буй эрүүдэн шүүх үйлдлийг илрүүлэх таслан зогсоох, учирсан гэм хорыг арилгуулах арга хэмжээ яаралтай авах

Хэрэв та эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдэхийг хүсвэл Эмнести Интернэшнлийн "ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС АНГИД БАЙХ ЭРХ" цахим сургалтад хамрагдаарай.

ШИНЭ МЭДЭЭ

ТА АРАЙ? 2024.02.16