Тайван замаар эсэргүүцэгч нарт оногдуулсан эрүүгийн ялыг хэвээр үлдээв...
2024.05.20
Хүний эрх

Тайван замаар эсэргүүцэгч нарт оногдуулсан эрүүгийн ялыг хэвээр үлдээв...

Тайван замаар эсэргүүцэгч нарт оногдуулсан эрүүгийн ялыг хэвээр үлдээв. Эрх баригчид ЛГБТИ хүмүүсийн тайван хуран цуглах эрхийг хязгаарласан.

Дур зоргоор цагдан хорих явдал түгээмэл бөгөөд дарамталж хэрэг хүлээлгэх нь санаа зовоосон асуудал хэвээр байна. Эрх баригчид уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байгаль орчны доройтлоос малчдыг хамгаалж чадсангүй.

ШИНЭ МЭДЭЭ

ТА АРАЙ? 2024.02.16