Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Өвөрхангай аймгийн АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны төлөвлөгөөний комисс Мэргэжилтэн
2 Өвөрхангай аймгийн АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаа Нийгэм, эдийн засгийн хэлтсийн дарга
3 Өвөрхангай аймаг Засаг даргын орлогч
4 Өвөрхангай аймгийн ИТХ Дарга
5 Өвөрхангай аймгийн МАН-ын хороо Дарга
6 Монгол Улсын Засгийн газар Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн дэд сайд,
7 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар Дэд дарга, ерөнхий менежер
8 Монгол Улсын Ерөнхий сайдын Нийгмийн бодлого Зөвлөх
9 МАН-ын Нийгмийн бодлогын байнгын хороо Дарга
10 МАН-ын Бага хурал Гишүүн
11 Монгол Улсын Засгийн газар Хөдөлмөрийн сайд
12 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
13 Монгол Улсын Их Хурал Тогтвортой хөгжлийн зорилгын дэд хорооны дарга
14 Монгол Улсын Засгийн газар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд
15 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Хужирт сумын 10-н жилийн дунд сургууль Өвөрхангай
2 МУИС Улаанбаатар
3 “Отгонтэнгэр” их сургууль Улаанбаатар