“Эмнести интернейшнл” байгууллагын гүйцэтгэх захирал Б.Алтантуяа
2015.08.22
Хүний эрх

Хүний эрхийг хамгаалах эрх зүйн орчин байхгүй байна

Хүний эрхийг хамгаалагчид эрсдэлтэй орчинд үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тиймээс хүний эрхийг хамгаалагчид цуглан үндэсний зөвөлгөөн хийлээ. Тус зөвөлгөөнөөр нэгдсэн зохион байгуулалтад орж ажиллахаар болжээ.

“Эмнести интернейшнл” байгууллагын гүйцэтгэх захирал Б.Алтантуяа “Эрх зүйн орчин Монгол улсад байхгүй байна гэж хэлж болно. Иргэний нийгмийн байгууллагууд, ТББ-уудын үйл ажиллагааг шийдвэрлэдэг хууль тогтоомжууд маш удаан хэлэлцэгдээд батлагдахгүй байна. Батлагдсан ч үйл ажиллагааг нь хязгаарлах тал руугаа хуулийн төсөл нь боловсруулагдаж байгаад маш их эмзэглэж байна” гэлээ.

               Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү 

ШИНЭ МЭДЭЭ