2016.12.12
Хүний эрх

Шинэ эрүүгийн хуулийн онцлох 10 зүйлийг толилуулж байна

Иргэний нийгмийн байгууллагууд Шинэ эрүүгийн хуулийг дэмжиж буйгаа илэрхийлж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ