2018.11.15
Хүний эрх

Хүний эрх нь хамгийн ихээр зөрчигддөг мэргэжил бол сэтгүүлч

Хүний эрх, хүүхдийн эрх олон нийтийн сүлжээнд алдагдаж байгаа нь өнөөдөр хамгийн анхаарал татсан асуудал болоод байна. Тухайлбал цахим гэмт хэрэг сүүлийн жилд 1 дахин өссөн байна. Мөн зөвлөгөөнөөр ярилцсан 3 асуудлын 1-т Эрүүгийн хуульд нь гүтгэлгийн тухай зүйл заалт оруулах санал, Зөрчлийн тухай хуульд гүтгэлгийн заалт орсон байж болзошгүй гэж харж байна. Энэ нь сэтгүүлчдийн эрхийг боосон, нэр хүндэд халдах, эрүүгийн хэрэг хүлээлгэх боломжтой гэнэ.

ШИНЭ МЭДЭЭ