МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнээс Ерөнхий сайдад асуулга тавилаа
2019.04.24
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнээс Ерөнхий сайдад асуулга тавилаа

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Бат-Эрдэнээс "Бэлчээрийн талхагдал, цөлжилт, ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх чиглэлээр Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй ажлын талаар" Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулга

Хөдөөгийн иргэд сонгогчидтой хийсэн уулзалтын үеэр бэлчээрийн талхагдал, хөрсний доройтол, уур амьсгалын хуурайшилтаас болж цөлжих үл явц хурдассан мал аж ахуй эрхлэн амьдрахад хэцүү болж байгаа талаар ярьж, арга хэмжээ авч өгөх ихээр ирж байгаа тул дараах асуулгыг тавьсан байна.

undefined

ШИНЭ МЭДЭЭ