2019.06.02
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Б.Бат-Эрдэнэ: Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч бүсгүйчүүдийн дунд зарласан төсөлд 200 гаруй төсөл ирлээ

Эрдэнэт хотын хөгжлийн бодлого судалгааны хүрээлэнгээс өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэж буй эмэгтэйчүүдийг дэмжих төслийг эхлүүлж байна. 

Энэхүү төсөл нь ажлын байрны хомсдолтой үед өрх гэрээр бичил бизнес эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, Эрдэнэт хотын брэнд бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, гарааны бизнес эрхлэх сонирхол бүхий эмэгтэйчүүд, гэртээ суугаа эхчүүдийг дэмжих, өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэхэд бодит хувь нэмэр оруулах, ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах, ажлын байраар хангах зорилготой юм. 

ШИНЭ МЭДЭЭ