11 метр урт номын санг хийж бэлэглэлээ.
2019.09.12
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

11 метр урт номын санг хийж бэлэглэлээ.

Орхон аймгаас сонгогдсон Монгол ардын намын бага хурлын гишүүний үүргээ шат дараалан биелүүлсээр ирлээ.

Энэ удаад Монгол ардын намын хороондоо 11 метр урт номыг санг хийж бэлэглэлээ. Тус 11 метр урт номын сан нь Орхон аймагтаа хамгийн урт номын сан болж байна. Баг, үүрүүдийг идэвхжүүлэх үүднээс номын санг тохижуулах, номоор дүүргэх, уншлагын карттай болгох, байнгын ном уншигчидтай болгох үүднээс номын хандив аян, хэн сайн уншигч вэ гэсэн уралдааныг зарлаад байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ