2021.02.22
Хүний эрх

Хүнийг эрхийг хамгаалагч ЗОРИГТОН: Э Чулуунзүрх

Хүний эрх хамгаалагч зоригтон Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын малчин Э Чулуунзүрх

Шударга бус явдал, ялгаварлан гадуурхалт, хүний эрхийн зөрчил, бусдыг ад зэтгэр мэт буруутгах үзэлтэй үл эвлэрдгээс өнөөдөр тэдний үг хэлэх эрх чөлөөнд халдаж байна. Хоосон амлалтаар хүний эрхийг арилжиж байгаа этгээдүүдтэй зоригтой тэмцэж чадах хүмүүс юу юунаас илүү эрхэм.

ШИНЭ МЭДЭЭ