НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2021.10.08
Уул уурхай, Ашигт малтмал

Нийслэлд шахмал түлш борлуулах 500 цэг ажиллаж байна

Түлш борлуулах цэг нэмэгдсэнээр иргэд оочер дараалалгүй түлшээ авч болохоор боллоо. 

ШИНЭ МЭДЭЭ