НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АГААРЫН ЧАНАРЫН СУУРИН ХАРУУЛУУДЫН ХЭВИЙН АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАЖ БАЙНА
2023.08.31
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

АГААРЫН ЧАНАРЫН СУУРИН ХАРУУЛУУДЫН ХЭВИЙН АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАЖ БАЙНА

2023-2024 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд байгууллагын харьяанд байдаг Орчны агаарын чанар хэмжигч 6 суурин автомат харуулуудын анализаторуудад шугам хоолойн цэвэрлэгээ, тохиргоог 7 хоногт 1 удаа тогтмол хийн ажиллаж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ