НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХАЯГДАЛ УТААНД ШИНЖИЛГЭЭТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА
2023.09.06
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХАЯГДАЛ УТААНД ШИНЖИЛГЭЭТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

Агаар орчны бохирдолтой тэмцэх газраас Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж, ахуйн нэгж байгууллагуудын тээврийн хэрэгслээс ялгарч буй хаягдал утаа нь холбогдох стандартын шаардлага хангаж буй эсэхэд шинжилгээт хяналт шалгалт хийж, стандартын шаардлага хангаагүй тээврийн хэрэгсэлд улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хүргүүлэн ажиллаж байна. Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ