НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2021.12.13
Барилга, Хот байгуулалт

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 59 төрлийн үйлчилгээг цахимд шилжүүлнэ

Өнгөрсөн шуурхай зөвлөгөөнөөр нийслэлийн төсвийн орлогын биелэлтэд анхаарч ажиллахыг үүрэг болгосон бөгөөд одоогийн байдлаар хотын төсөв 17 тэрбум төгрөгийн тасалдалттай байгаа аж. Дүүргүүдээс Хан-Уул, Сүхбаатар дүүрэг төсвийн орлогын тасалдалттай, бусад дүүрэг төсвийн орлогын төлөвлөгөөгөө биелүүлсэн дүнтэй байна. Сайжруулсан түлшний 600 борлуулалтын цэг ажиллаж, өдөрт  дунджаар 3200-3800 тонн түлш борлуулж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ