2021.12.17
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Кибер орчин дахь мэдээллийн нууцлагдсан байдлыг хангах боломжтой боллоо

Улсын Их Хурлын чуулганы өнөөдрийн /2021.12.17/ нэгдсэн хуралдаанаар тус яамнаас боловсруулсан Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай, Цахим гарын үсгийн тухай, Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төслүүдийг эцэслэн баталлаа.

Тус хуулиуд батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар, Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Баасандорж боло Хууль зүйн бодлогын газрын дарга П.Сайнзориг нар сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөв.

ШИНЭ МЭДЭЭ