НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2022.04.22
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Нийслэлийн усны тулгамдсан асуудлыг хэлэлцлээ

“Нийслэлийн усны тулгамдсан асуудал ба шийдэл-2022” хэлэлцүүлэг боллоо.

ШИНЭ МЭДЭЭ