МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.06.10
Улстөр

"Ярих өнцөг"-УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр оролцлоо

Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, зохицуулалт

ШИНЭ МЭДЭЭ