МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2024.05.09
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Ажлын тайлан - Ахмадын хөгжлийн төв

ШИНЭ МЭДЭЭ