МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.06.10
Улстөр

Төрийн албан хаагчдын ёс зүйг дээшлүүлэхэд цалин хөлс нөлөөлөх үү?

ШИНЭ МЭДЭЭ