МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.07.05
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

2025 он гэхэд ган бүтээгдэхүүн хэрэглээний 60 хувийг дотоодоос хангана

ШИНЭ МЭДЭЭ