Сонгогчийн боловсролын хөтөлбөрийн төсөл боловсруулж байна
2022.09.01

Сонгогчийн боловсролын хөтөлбөрийн төсөл боловсруулж байна

Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хороо нь БНСУ-ын Үндэсний Сонгуулийн хороотой хамтран сонгогчийн боловсролын чиглэлээр 2024-2026 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж байна.

Хорооны урилгаар БНСУ-ын Үндэсний сонгуулийн хорооноос томилогдсон төслийн үнэлгээний баг Монгол Улсад ажиллаж, нөхцөл байдлыг судалж, холбогдох талуудтай уулзаж, үнэлгээ хийж байна.

Тус төлөөллийг Сонгуулийн ерөнхий хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Даваа-Очир, Ажлын албаны дарга Д.Баяндүүрэн нар хүлээн авч уулзан сонгогчийн боловсролыг дэлгэрүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах нөхцөл, боломжийг танилцуулж, санал солилцлоо.

ШИНЭ МЭДЭЭ