МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.09.21
Улстөр

Б.Баттөмөр:Төрийн удирдах албанд муу менежерүүд томилж байгаагаас төрийн ажил муу, тэр хэмжээгээр нэр хүнд нь унаад байгаа нь үнэн

Төрийн удирдах албанд муу менежерүүд томилж байгаагаас төрийн ажил муу, тэр хэмжээгээр нэр хүнд нь унаад байгаа нь үнэн.

ШИНЭ МЭДЭЭ