2023.01.13
Эдийн засаг, Худалдаа

Хөгжлийн банкны асуудлаар нотлох баримтыг шинжлэн судлах сонсгол болно

УИХ-ын хянан шалгах түр хорооноос нотлох баримтыг шинжлэн судлах сонсголыг хийнэ. 

ШИНЭ МЭДЭЭ