2023.12.07
Уул уурхай, Ашигт малтмал

Б.Энхбаяр: Шүүхийн шийдвэрт хөндлөнгөөс нөлөөлөх боломжгүй учраас Б.Ганхуяг гэрчээр орох боломжгүй

Б.Энхбаяр: Өмнөговь аймгийн газрын гадаадын иргэдэд эзэмшүүлсэн зөвшөөрлийг яаралтай цуцлах ёстой.

ШИНЭ МЭДЭЭ