МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2023.05.08
Улстөр

Б.Баттөмөр: Монголд ёс зүйн асуудлыг төрийн албанаас эхлүүлэх эрх зүйн орчин бүрдлээ

- Монголд ёс зүйн асуудлыг төрийн албанаас эхлүүлэх эрх зүйн орчин бүрдлээ.
- Төрийн ажил үүргийг гүйцэтгэхдээ хуулиар тогтоосон ёс зүйн хэм хэмжээг чанд биелүүлнэ.
- Уул уурхайн биржийн хуулийн хэрэгжилтийн эхлэл сайн байна.
- Банкуудыг нээлттэй болгох үйл явц төлөвлөсөн хэмжээнд үр дүнтэй явагдаж байна.
- Эрдэнэс Таван Толгой компанийг холбогдох бэлтгэлийг нь хангах замаар нээлттэй компани болгоно.

ШИНЭ МЭДЭЭ