Чүлтэм

Батсүх

Албан тушаал
Шинжлэх Ухааны Академийн Технологийн Инкубатор Төвийн захирал
Мэргэжил
Физикийн ухааны магистр
Салбар
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг
Туршлага
23 жил
"Таны оролцоо-Бидний ирээдүйд” уриан дор нээлттэй хаалганы өдөрлөг"- ийг зохион байгуулж байна
2023.05.10
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

"Таны оролцоо-Бидний ирээдүйд” уриан дор нээлттэй хаалганы өдөрлөг"- ийг зохион байгуулж байна

Орхон болон Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас хамтран "ТАНЫ ОРОЛЦОО-БИДНИЙ ИРЭЭДҮЙД” уриан дор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг"- ийг зохион байгуулж байна.

Уг үйл ажиллагааны зочин илтгэчээр Технологийн инкубаторын захирал Ч.Батсүх оролцож хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр өөрсдийн хийсэн туршилт судалгааны үр дүн болон хөрс эрүүлжүүлэх технологийн шийдлийг танилцуулан хэлэлцүүлж байна.