Чүлтэм

Батсүх

Албан тушаал
Шинжлэх Ухааны Академийн Технологийн Инкубатор Төвийн захирал
Мэргэжил
Физикийн ухааны магистр
Салбар
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг
Туршлага
23 жил