МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2023.10.06
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

“Өнөөгийн Монголын нийгмийн ёс суртахууны өөрчлөлт, хандлага” хэлэлцүүлэг болно

УИХ хаврын ээлжит чуулганаараа Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг баталсан. Энэ оны долоодугаар сарын 3-наас хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй уг хуулиар төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зарчим, нийтлэг хэм хэмжээг тогтоох, сахиулах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хянан шийдвэрлэх, хариуцлага хүлээлгэх, олон нийтэд мэдээлэх харилцааг зохицуулаад буй.

ШИНЭ МЭДЭЭ